Saturday, May 12, 2007

20 år i partiets tjeneste


Denne våren er det 20 år siden mitt politiske engasjement gav seg utslag i at jeg meldte meg inn i SU og senere SV. Dette bildet ble tatt 1. mai 1987 da vi var ute og solgte peace-ballonger.Og akkurat i disse dager er det 20 år siden NATOs forsvarsminstre gjestet Stavanger, det stod vaktposter på takene av alle de store byggene i sentrum, og store deler av sentrum var stengt for trafikk. SU markerte minstermøtet på sin måte, med ulike markeringer, bl.a. dette banneret på parkeringshuset på Jorenholmen. To år senere falt Berlinmuren, og idag er den kalde krigen nesten bare et fjernt minne.

Tuesday, May 01, 2007

Reiseruten


Første del av seilturen er markert med rød strek, mens hjemreisen er markert med blå strek.