Wednesday, January 27, 2010

Preikestolen Nasjonalpark!


Rogaland er et av landets største utbyggingsfylker. Gjennom flere ti-år har det meste av vannkrafta blitt utbygd. Dette sammen med bygging av veger, kraftlinjer og hytteområder har redusert den inngrepsfrie naturen betydelig. Tapet av inngrepsfri natur ser ut til å fortsette med nye planer om vindkraftanlegg og små kraftverk.

Også i Jørpelandsheia med Preikestolen er det i dag flere tekniske inngrep i form av kraftbygginger og kraftlinjer. Naturvernforbundet mener det fortsatt er betydelige arealer som er uberørt eller lite berørt av inngrep, med store verneverdier, og har derfor tatt in initiativ til at området får status som nasjonalpark.

Mange tror at dette området allerede er vernet, men det er det altså ikke. Dette er en viktig sak, som krever at alle som er interessert i å gi et av de flotteste naturområdene vi har i fylket vårt varig vern.

Bildet ble tatt en grå høstdag i 1984, da jeg var på Preikestolen for første gang.

No comments: